Bezpłatny transport kurierem dla zakupów powyżej 200 zł !

Raty 0% dla zakupów powyżej 300 zł !

Zostań partnerem

Oferujemy szkolenia z gamy produktów WAPRO ERP by Asseco dla naszych Partnerów m.in.: WAPRO: Mag, Mobile, Fakir, Kaper, Analizy, Gang, B2B, B2C. Partner DHO może korzystać ze wszystkich promocji organizowanych przez WAPRO i DHO. Po roku partnerowi przysługuje darmowy program WAPRO ERP* (dawniej Asseco Wapro).

Wypełnij formularz >>

* w zależności od obrotów

Pomoc/serwis

Kup w naszej sieci, a otrzymasz instalację i serwis. Potrzebujesz pomocy technicznej zgłoś się do sieci DHO.

Kontakt

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami


22 864 13 13

dho@dho.com.pl
bodydho@dho.com.pl

Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa 7-12 lat

 • szt.
 • Cena netto: 617,07 zł 890,00 zł 759,00 zł

Ciekawe zajęcia wychowawcze i pedagogizacja rodziców 

Zgodnie z nową podstawą programową dla lekcji wychowawczych, nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć wychowawczych, których podstawą jest wychowanie do wartości.

Wartości, które uczeń pozna na godzinie wychowawczej, poczuje i potraktuje jak własne,  dadzą efekty w przyszłości.

Godzina wychowawcza wymaga specyficznych metod pracy – aktywizujących uczniów, pozwalających wcielać się w różne role, przeżywać różnorodne – prawdziwe i symulowane sytuacje, odczuwać i nazywać emocje oraz radzić sobie z nimi.

Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrakcyjne i wartościowe.

Materiały obejmują takie zagadnienia jak:

 • Przemoc i agresja – sprawca i ofiara przemocy. Rozpoznanie symptomów skłonności do agresji. Budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi postaw prospołecznych. Stawianie granic oraz stosowanie reguł i norm.
 • Problemy emocjonalne – uczeń nadmiernie nieśmiały, wycofany, autoagresywny z wyuczoną bezradnością, z zaburzeniami jedzenia. Inteligencja emocjonalna. Natura emocji i nauka radzenia sobie z emocjami.
 • Uzależnienia – uczeń uzależniony od gier komputerowych, Internetu, telefonu, używek, środków psychoaktywnych. Istota uzależnień, rozpoznawanie symptomów, skłonności do popadania w uzależnienia.

Materiały dla nauczycieli:

 • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
 • scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia,
 • prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki,
 • ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu).

Wychowanie do wartości

Kształtowanie umiejętności społecznych można się nauczyć jak każdej innej umiejętności. Dlatego autorzy programu akcentują kształtowanie sześciu kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów:

 • funkcjonowanie w grupie społecznej,
 • komunikacja interpersonalna,
 • empatia,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • samoocena,
 • samoregulacja.

Kompetencje te obejmują szereg szczegółowych umiejętności, które pozwalają na dokonywanie przez uczniów właściwych wyborów w ramach różnorodnych interakcji społecznych i umożliwiają znajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i w szkole, a w dorosłym życiu właściwe pełnienie różnorakich ról społecznych.

I przeciwnie – brak tych kompetencji naraża bezpieczeństwo własne uczniów (np. przez ryzykowne skutki problemów emocjonalnych, wpadanie w rolę ofiary lub uleganie uzależnieniom) ale też powoduje zagrożenie dla grupy (np. przez negatywny wpływ emocjonalny, stosowanie przemocy i agresji, nakłanianie do korzystania ze środków psychoaktywnych).

Kompletny program profilaktyczno-wychowawczy

Zestaw zawiera zbiór kilkuset materiałów – dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych jednocześnie spełnia potrzeby i obowiązki szkół w zakresie prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych. Działania takie mieszczą się w wizji szkoły jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne uczniom, ale też wychowujące dzieci i młodzież do bezpiecznego dorosłego życia.

Materiały zawierają wskazówki i gotowe rozwiązania pozwalające dyrektorowi i radzie pedagogicznej przygotować szkolne procedury, plany i regulaminy. Wyposaża współpracujących pedagogów w skuteczne narzędzia, w tym również kompletne materiały i scenariusze szkoleń dla nauczycieli. Zapewnia kadrze pedagogicznej umiejętność rozpoznawania czerwonych sygnałów zagrożeń oraz wyposaża w narzędzia diagnostyczne pozwalające skutecznie wykrywać pojawiające się w szkole lub w jej otoczeniu problemy.

 1. Procedury dla dyrektora
 2. Pomoc dla pedagoga szkolnego
 3. Doskonalenie nauczycieli
 4. Rozpoznawanie zagrożeń
 5. Lekcje wychowawcze
 6. Spotkania z rodzicami

Zestaw zawiera:

 1. Płytę CD z elektronicznymi dokumentami, również z możliwością ich edycji i druku:
  • Poradniki dla dyrektora, pedagoga i nauczycieli
  • Schematy procedur
  • Kwestionariusze diagnostyczne
  • Scenariusze szkoleń, spotkań z rodzicami i lekcji wychowawczych
  • Prezentacje multimedialne na zajęcia
 2. Wydrukowane, kolorowe plakaty skierowane dla uczniów i nauczycieli – 7 wzorów, w sumie 13 szt. plakatów
 3. Wydrukowane, kolorowe ulotki dla rodziców – 6 wzorów, w sumie 180 szt. ulotek

 

Przykładowe grafiki z programu: