Ei System - Multimedialne ilustracje przedmiotowe. Biologia ponadpodstawowa

 • szt.
 • Cena netto: 446,34 zł 699,00 zł 549,00 zł

To zestaw 370 najpotrzebniejszych ilustracji z biologii do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w szkołach średnich na zajęciach stacjonarnych oraz w nauce zdalnej. Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF, dzięki temu można je przesłać bezpośrednio do uczniów, jak i zamieścić na szkolnej platformie online. Karty można również wydrukować.

Unikalną cechą zestawu jest dostępność ilustracji w trzech różnych wersjach:

 • 370 ilustracji bazowych,
 • 370 ilustracji wraz z opisem,
 • 370 ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów.

Dostępne od 1 stycznia 2021 r.

Multimedialne ilustracje do biologii obejmują szeroki zakres tematyczny m.in.:

 • Tkanki roślinne
 • Tkanki zwierzęce
 • Bakterie, wirusy, pierwotniaki
 • Glony; grzyby; porosty; paprotniki
 • Rośliny nasienne
 • Zwierzęta
 • DNA-RNA
 • Człowiek
 • Narządy zmysłów człowieka
 • Systemy korzeniowe
 • Korzenie i liście
 • Układ kostny ssaków
 • Narządy ruchu
 • Układ nerwowy
 • Układ ruchu
 • Budowa białek
 • Rośliny
 • Parzydełkowce; płazińce; przywry; obleńce
 • Pasożyty
 • Układ krążenia, krwionośny, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, mięśniowy, rozrodczy człowieka
 • Ekologia
 • Komórka
 • Protisty
 • Liście i łodygi
 • Enzymy; białka
 • Regulacja hormonalna
 • Genetyka
 • Układ odpornościowy

Dostępne na pendrive.

Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF z możliwością ich wydrukowania.