Lekcjoteka / Lekcjotek / Matematyka dla klas 4-8 NOWOŚĆ!

 • szt.
 • Cena netto: 210,57 zł 299,00 zł 259,00 zł

Lekcjoteka/Lekcjotek - Matematyka dla klas 4-8

 

Lekcjoteka to obszerna baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Dzięki połączeniu nowoczesnych metod prezentacji materiałów, opartych na (animacji, filmach, doskonałych symulacjach, prezentacjach oraz zdjęciach), wraz z interaktywnymi ćwiczeniami, by w maksymalnie zaangażować dziecko interesującymi dla niego zadaniami. Nauka poprzez zabawę jest znacznie lepiej przyswajalna, dlatego Lekcjotek wspomaga prawidłowy rozwój dziecka.

 

Zastosowanie: szkoła podstawowa
Dla kogo: nauczyciele klas IV–VIII
Przedmiot: matematyka

 

UWAGA! Programy multimedialne z serii Lekcjotek@ stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Program to doskonałe wsparcie dla pedagogów w dotarciu do uczniów i wyjaśnieniu im w zrozumiały sposób trudniejszych zagadnień. Załączone scenariusze lekcji to zbiór pomysłów obrazujących, jak efektywnie stosować multimedia podczas zajęć z grupą dzieci. Lekcjotek nowa era, wspiera realizację podstawy programowej dla klas 4-8 nowa, a także wspomaga efekty zajęć specjalistycznej terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Gdyż posiada rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. 

 

Co zyskujesz wybierając Lekcjotek Matematyka:

 • 36 rozbudowanych zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF).
 • Około 50 animacji i ilustracji.
 • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów.
 • Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6 stanowiskach komputerowych.
 • Program oferuje dwa tryby pracy. Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z lekcją" umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi, przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach multimedialnych.

 

Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji oraz dołączone do płyty w formie drukowanej to źródło pomysłów na efektywne wykorzystanie zasobów multimedialnych dostępnych w programie. Dodatkowa książeczka, prezentująca zasoby multimedialne wykorzystane w aplikacji wraz z ich opisami, ułatwia znalezienie materiałów, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.

 

Zawartość programu Lekcjoteka MATEMATYKA:

 1. System dziesiątkowy
 2. Cechy podzielności
 3. Druga i trzecia potęga liczby naturalnej
 4. Liczby ujemne
 5. Ułamki zwykłe
 6. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
 7. Odejmowanie ułamków dziesiętnych
 8. Oznaczenia literowe w wyrażeniach matematycznych
 9. Równania z jedną niewiadomą
 10. Proste prostopadłe i równoległe
 11. Miara kąta
 12. Rodzaje kątów
 13. Kąty przyległe i kąty wierzchołkowe
 14. Trójkąty równoboczne i równoramienne
 15. Konstrukcja trójkąta
 16. Suma miar kątów w trójkącie
 17. Rodzaje czworokątów
 18. Trapez
 19. Własności czworokątów
 20. Koło i okrąg
 21. Bryły
 22. Walec, stożek, kula
 23. Prostopadłościan i sześcian
 24. Siatki brył
 25. Obwody i pola figur
 26. Pole prostokąta i kwadratu
 27. Pole równoległoboku, rombu i trapezu
 28. Pole trójkąta
 29. Pole powierzchni całkowitej sześcianu i prostopadłościanu
 30. Objętość sześcianu i prostopadłościanu
 31. Wielokrotność kąta 60° i 45°
 32. Procenty
 33. Metryczne jednostki długości
 34. Skala
 35. Droga, prędkość, czas
 36. Gromadzenie i porządkowanie danych

 

Lekcjoteka pozwala na wygodne drukowanie raportów oraz pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji nauczyciela o nazwie nowa era lekcjoteka matematyka, z możliwością śledzenia postępów ucznia oraz archiwizacją danych z poszczególnych etapów edukacji.