mTalent Matematyka I - Dyskalkulia

  • szt.
  • Cena netto: 1 722,76 zł 2 490,00 zł 2 119,00 zł

WERSJA DEMONSTRACYJNA - OBEJRZYJ!

Do czego służy mTalent MATEMATYKA I?

MATEMATYKA I to zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie.

Służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także innych mających na celu kształtowanie i nabywanie umiejętności matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III).

Program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS).

Niewątpliwą zaletą programu jest fakt, iż można pracować zarówno będąc online (na dowolnym urządzeniu z każdego dowolnego miejsca) jak i offline (na komputerze w szkole lub gabinecie).

Z czego się składa?

Z ponad 500 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce.

Dla kogo?

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego.

Produkt MATEMATYKA I w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był projektowany i konsultowany przez zespół złożony z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz pedagoga specjalnego. Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:

• od konkretu do abstrakcji,

• materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”);

• zadania na logiczne myślenie,

• ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,

• produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,

• wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,

• zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,

• elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,

• inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym,

• zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne.


W produkcie MATEMATYKA I materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności:

1. Od jedności do wielkości

2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie

3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy

4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy

5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek

 

O serii mTalent


TALENT – to słowo, które brzmi i pisze się tak samo w kilkudziesięciu językach świata.


Nie oznacza wyłącznie nadprzeciętnych zdolności. Dla nas jest to coś, co przy odpowiedniej stymulacji i pracy przychodzi już później z łatwością i pomaga w osiągnięciu SUKCESU W ŻYCIU. Bez względu na diagnozę początkową.


Seria mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę i nauczyciela w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego celu: sukcesu. Dlatego w logo serii zdecydowaliśmy się na postać dziecka, które sięga gwiazd.


Takie myślenie jest u nas intuicyjne, a jednocześnie podyktowane nadchodzącymi zmianami, np. zapowiedziami szerszego i powszechnego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), co ma, w założeniu, zapobiegać stygmatyzacji dzieci.