Kategorie

Sprawdź przesyłkę

Dlaczego warto !!!

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ U NAS?

Mamy ogromne doświadczenie - nasza firma powstała w 1993 roku jako PIERWSZY DOM DYSTRYBUCYJNY programów komputerowych.
Do dziś obsłużyliśmy ponad 25.000 klientów w Polsce! - i prócz osób prywatnych są to głównie małe firmy, które pracują na wybranych u nas programach typu fakturowanie, magazynowe, finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, analityczne, itp, oraz placówki edukacyjne - programy językowe, logopedyczne, nawet rolnictwo.
Przez te wszystkie lata nasi fachowcy wybierali z polskiego rynku programy najlepsze, najtańsze i spotykające się z największym popytem wśród klientów finalnych - i one są w naszej ofercie!

 

+ LUBISZ NAS?

Zapisz się do naszego newslettera lub przyłącz się do nas na Facebook'u - wiedz, że prowadzimy także non-profit www galerie pamiątek narodowych i rodzinnych np. Narodowa.GAPA - http://galeriagapa.dho.com.pl/ - "nie tylko pieniądzem człowiek żyje" :-)

UWAGA SŁUCHOWA

 • Producent: YDP (Young Digital Planet)
 • Poleć produkt

UWAGA SŁUCHOWA PRO

 

innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa, stworzony przez firmę Young Digital Planet we współpracy z Mozart-Brain-Lab i Instytutem Atlantis
w Sint-Truiden w Belgii.

To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową
i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

 

Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele języków obcych
Beneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), szkolnym (6-14 lat), dorośli, słuchacze szkół         językowych.

 

UWAGA SŁUCHOWA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej
i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera ponad 400 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych.

 

Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest wiele. Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane pod konkretne dysfunkcje, ale także pozwala na ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego pod konkretny przypadek (po II stopniu szkolenia). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

 

 

 

 

O METODZIE

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia
na poszczególnych czę­stotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percep­cji słuchowej, jak
i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo­zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze­wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk­cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika­cyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi,
jak i dorosłymi.

 

 

 ZASTOSOWANIE

 • terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia
 • terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym
 • edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych
 • wspomaganie umiejętności uczenia się
 • wspomaganie nauki 7 języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego) – udowodniony skrócony czas potrzebny do nauki j. obcego
  o 26%
 • wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć

 

 

ZALETY ZESTAWU

 • terapia uwagi słuchowej oparta na metodzie prof. A. Tomatisa z wykorzystaniem gotowych programów terapeutycznych, opracowanych przez Josefa Vervoorta – spadkobiercę dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa
 • ponad 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod katem zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia),
 • ponad 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego),
 • możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki,
 • możliwość prowadzenia terapii 1-4 uczniów jednocześnie na indywidualnie dobranych programach terapeutycznych,
 • możliwość ułożenia indywidualnego programu terapeutycznego pod konkretnego pacjenta (po II stopniu szkolenia)
 • zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe,
 • muzyka w formacie 24 bit/48kHz (24-bitowa karta dźwiękowa), przechowywana na dysku twardym komputera i udostępniona z poziomu aplikacji terapeuty, dostarczana pacjentowi za pomocą analogowych słuchawek powietrzno-kostnych
 • pliki muzyczne zapisane w formacie „wav” (co oznacza, że nie są to pliki skompresowane jak MP3 tylko mają pełne zakresy częstotliwości wymagane przy terapii od 125Hz do 8000Hz)
 • aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego, porównywanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,
 • Licencja na czas nieokreślony
 • Deklaracja Zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC)
 • Pozytywny wynik badań POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI za zgodność z normą medyczną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
 • Pozytywny wynik badań POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI za zgodność z normą medyczną w zakresie bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych
 • odpowiednio skalibrowany pod metodę prof. A. Tomatisa diagnostyczny audiometr medyczny (dostępny w PAKIECIE DIAGNOZA + TERAPIA),
 • szeroki zakres wsparcia merytorycznego w postaci profesjonalnego szkolenia,
 • wsparcie techniczne po zakupie.

 

 

 

 

 

Oferta obejmuje możliwość zakupu produktu Uwaga Słuchowa PRO w dwóch PAKIETACH cenowych:

 

 

PAKIET TERAPIA

w cenie 43 500 PLN brutto

wraz z licencją na czas nieokreślony

 

SKŁAD ZESTAWU UWAGA SŁUCHOWA PRO - TERAPIA:

 

Zestaw podstawowy - terapia dla max. 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie

43 500 zł

- elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.

- zintegrowane słuchawki powietrzno - kostne – 4 szt.

- opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych – 4 szt.

- mikrofon pulpitowy – 1 szt.

- pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w

wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących

podstawą terapii – 1 szt.

- listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.

- umowa licencyjna na czas nieokreślony wraz z gwarancją – 1 szt.

- dedykowany laptop – 1 szt.

- deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC)

- Instrukcja instalacji – 1 szt.

- asysta zdalnej instalacji (przez telefon)

 

Elementy rozszerzenia zestawu (dodatkowo płatne)

 

 

- PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny

(skalibrowany zgodnie z parametrami metody prof. A. Tomatisa) – 1 szt.

13 900 zł

- usługa instalacji w placówce klienta

990 zł

- Szkolenia I stopnia (5-dniowe)

6 100 zł

- Szkolenia II stopnia (5-dniowe organizowane tylko do końca 2017 roku)

6 100 zł

- Szkolenia II stopnia (10-dniowe organizowane do 2018 roku)

9 900 zł

 

PAKIET DIAGNOZA + TERAPIA

w cenie 49 900 PLN brutto

wraz z licencją na czas nieokreślony

 

SKŁAD ZESTAWU UWAGA SŁUCHOWA PRO: DIAGNOZA + TERAPIA

 

 

Zestaw podstawowy - terapia dla max. 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie

49 900 zł

- elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.

- zintegrowane słuchawki powietrzno - kostne – 4 szt.

- opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych – 4 szt.

- mikrofon pulpitowy – 1 szt.

- pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w

wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących

podstawą terapii – 1 szt.

- listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.

- umowa licencyjna na czas nieokreślony wraz z gwarancją – 1 szt.

- dedykowany laptop – 1 szt.

- deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC)

- Instrukcja instalacji – 1 szt.

- asysta zdalnej instalacji (przez telefon)

- PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny

(skalibrowany zgodnie z parametrami metody prof. A. Tomatisa) – 1 szt.

 

Elementy rozszerzenia zestawu (dodatkowo płatne)

 

 

- usługa instalacji w placówce klienta

990 zł

- Szkolenia I stopnia (5-dniowe)

6 100 zł

- Szkolenia II stopnia (5-dniowe organizowane tylko do końca 2017 roku)

6 100 zł

- Szkolenia II stopnia (10-dniowe organizowane od 2018 roku)

9 900 zł