DYSLEKSJA PRO POZIOM 2 i KONCENTRACJA UWAGI PRO producenta Nowa Era już w SPRZEDAŻY!

08-12-2022

Szanowni Państwo,

Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor Nowa Era z przyjemnością informuje, iż dostępna jest już w sprzedaży DYSLEKSJA PRO 2 dla Klas 4-8 oraz KONCENTRACJA UWAGI PRO dla klas 1-8!

DYSLEKSJA PRO 2 to narzędzie dla nauczycieli i terapeutów przede wszystkim do kursów uzupełniających (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kursy dydaktyczno-wyrównawcze, kursy rozwijające naukę).

Program obejmuje ponad 400 ćwiczeń i różnorodnych zabaw o 3 poziomach trudności służących leczeniu i profilaktyce specyficznych trudności w nauce czytania i pisania dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Praca z programem ma na celu poprawę ortografii i poprawności językowej uczniów, poszerzenie słownictwa biernego i czynnego, poprawę wydajności analizatorów wzrokowych i słuchowych, a także wyrobienie dobrych nawyków podczas tworzenia zdań pisanych. Ćwiczenia, które opierają się na wieloletnim doświadczeniu praktyków, poprawiają i udoskonalają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga i koordynacja wzrokowo-słuchowa. Praca z programem umożliwia pełną personalizację zajęć poprzez tworzenie indywidualnych programów terapii, a także wbudowane narzędzie do tworzenia kart pracy z gotowych materiałów. Multimedialny program Dysleksja PRO Level 2 wpisuje się w polską podstawę programową od klas IV-VIII między innymi poprzez ćwiczenie wyrażeń właściwych dla danej epoki, m.in. Zawiera opis postaci, list oficjalny (e-mail) oraz wypracowanie.

Dzięki szerokiemu spektrum efektów program może być z powodzeniem wykorzystywany w pracy z uczniami mającymi inne problemy wychowawcze w szkole oraz z uczniami uczącymi się języka polskiego jako obcego.

Poznaj szczegóły:

https://swiatprogramow.pl/dysleksja-pro-2-dla-klas-4-8.html

KONCENTRACJA UWAGI PRO dla klas 1-8 to z kolei specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów wspierający profilaktykę i terapię dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z zaburzeniami koncentracji, uwagi i pamięci, trudnościami w uczeniu się oraz problemami wychowawczymi w szkole, w tym z ADHD i ADD. Program jest tworzony wraz z grą. Zestaw gier multimedialnych – 54 gry z blisko 500 wariantami – zawiera ćwiczenia rozwijające:

  • koncentracja i utrzymanie uwagi i pamięci,
  • Pamięć robocza,
  • uwaga i pamięć wzrokowa,
  • uwaga i pamięć słuchowa,
  • stężenie i szybkość reakcji
  • umiejętność rozumienia instrukcji i filtrowania informacji.

 

Zapraszamy po więcej informacji:

https://swiatprogramow.pl/koncentracja-uwagi-pro-dla-klas-1-8.html