Edusensus Pakiet DYSLEKSJA PRO Z KURIEREM GRATIS

 • szt.
 • Cena netto: 2 358,33 zł 2 799,00 zł 2 547,00 zł

eduSensus Dysleksja PRO to program multimedialny służący do diagnozy i terapii dysleksji u dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

 

Zestaw materiałów wspomaga umiejętność czytania i pisania, poprawia funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Program o statusie wyrobu medycznego przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

UWAGA! Program multimedialny DYSLEKSJA PRO stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

 


 

 

Zalety programu DYSLEKSJA PRO:

 • wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 • zawiera moduły diagnostyczne wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych,

 • pozwala na prowadzenie kompleksowej terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej,

 • daje możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć,

 • posiada rozbudowany system motywacyjny – postacie przewodnie rosnące razem z dzieckiem.

 

W celu nastąpienia pożądanych efektów w rozwoju i aby terapie miały sens, koniczne są regularne ćwiczenia, w zależności od problemów, które wywołuje dysleksja.

Taka terapia wspierająca rozwój, to proces długotrwały, trwający często nawet kilka lat. Jedynie regularność i powtarzanie zagadnień, może przynosić, widoczne postępy.

Rekomendacje:

 • Program opracowany przez zespół specjalistów pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz,

 • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

 • recenzje programu przygotowane przez terapeutów praktyków,

 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.


Produkt 
DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój:

 • funkcji słuchowo-językowych,

 • funkcji wzrokowych,

 • nauki liter,

 • czytania, pisania,

 • motoryki małe i dużej,

 • percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej,

 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • grafomotoryki,

 • znajomości stosunków przestrzennych, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

 • kształtowania analizy i syntezy językowej,

 • poszerzania słownictwa biernego i czynnego,

 • kształtowania kompetencji syntaktycznych,

 • koncentracji, pamięci i uwagi.

 

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,

 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,

 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),

 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,

 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,

 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,

 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,

 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,

 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Co zyskujesz wybierając eduSensus Dysleksja Pro?

 • Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. (NOWOŚĆ!)

 • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.

 • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

 • Gwarancja 2 lata.

 

Program składa się z 4 części:

 1. Ocena ryzyka dysleksji-moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji.

 2. Litery- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat.

 3. Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania-moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat

 4. Trening słuchania, czytania i pisania- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.

   

W programie

 

Ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 300 kart pracy do wydruku w programie.

 

Dodatkowa zawartość zestawu:

Profesjonalny mikrofon logopedyczny. + Dwie publikacje drukowane w zestawie: Przesiewowe badanie mowy- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i Logorymy.

 

Dodatkowo ponad 2000 pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.ZL
Zuzanna Lech
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

Jestem nauczycielem i prowadzę zajęcia dla dzieci, które mają problem z nauką pisania i czytania, kupiłam ten program i powiem wam, że dzieci są zadowolone. Nuka idzie im o wiele szybciej i wszystko łatwo przyswajają.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.