EDUSENSUS NOWOŚĆ WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO - KURIER GRATIS

 • szt.
 • Cena netto: 3 101,85 zł 3 899,00 zł 3 350,00 zł

eduSensus WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO to rogram multimedialny o statusie wyrobu medycznego do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Pierwszy na polskim rynku i najobszerniejszy program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Program jest propozycją dla pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, nauczycieli przedszkola oraz rodziców jako narzędzie wspomagające wiele sfer oddziaływania terapeutycznego.

 

Warunki korzystania

 

 • Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. (NOWOŚĆ 2021!)

 • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.

 • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

 • Gwarancja 2 lata.

Zalety programu

 

Założenia metodyczne

Program WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO:

 • wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 • odpowiada zasadom i celom pracy rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • wspomaga efekty zajęć specjalistycznej terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju,

 • uatrakcyjnia prawidłowo przebiegający proces nauki dzieci o harmonijnym rozwoju,

 • zawiera programy narzędziowe wzbogacające i uzupełniające dodatkowymi treściami zagadnienia programu,

 • posiada rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń – postać przewodnia rosnąca razem z dzieckiem, nagrody dźwiękowe, graficzne i animacyjne za postępy w terapii,

 • umożliwia pracę z ćwiczeniami o różnych stopniach trudności indywidualnie lub grupowo,

 • zawiera osobne bloki poświęcone ćwiczeniom wymowy,

 • posiada treści programowe oparte na zagadnieniach bliskich dziecku.

Gwarancja jakości

 • Program sprawdzony i uznany przez tysiące polskich terapeutów i nauczycieli,

 • recenzje programu przygotowane przez terapeutów praktyków,

 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

Rozwiązania technologiczne

 • Zaawansowana Aplikacja terapeuty z możliwością śledzenia postępów pacjenta oraz archiwizacją danych z terapii,

 • funkcja skanowania pozwalająca na korzystanie z programu dzieciom z problemami motorycznymi,

 • drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji,

 • możliwość użycia jednego ćwiczenia wielokrotnie dzięki opcji losowego wyświetlania przykładów,

 • stałe wsparcie techniczne.

Produkt WSPOMAGNIE ROZWOJU PRO rozwija konkretne sprawności w ramach poszczególnych działów:

 • poczucie sprawstwa,

 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,

 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo- ruchowa,

 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,

 • grafomotoryka,

 • zabawy matematyczne,

 • przyroda,

 • stosunki przestrzenne,

 • myślenie,

 • sfera społeczna,

 • umiejętność koncentracji.

W programie

 

Program składa się z 6 części:

 • Części 1-4 „Z Tosią przez pory roku”: Wiosna; Lato; Jesień; Zima.

 • Części 5-6 „Tosia i przyjaciele”: Dzień Tosi; W domu i na podwórku.

W sumie w programie blisko 1000 ćwiczeń multimedialnych, ponad 300 kart pracy do wydruku.

Aplikacja terapeuty

 

Dodatkowa zawartość zestawu

 

Publikacja drukowana: „Podręczny zestaw obrazkowy” (NOWOŚĆ 2021!). To zestaw ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-motorycznych. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnościami o ograniczonym zasobie słownictwa i z problemami z porozumiewaniem się. Kolorowe, realistyczne ilustracje są podzielone na 17 podstawowych kategorii najczęściej wykorzystywanych w komunikacji. Terapeuta lub nauczyciel może je wyciąć, a następnie wykorzystać w dowolny sposób podczas zajęć – liczne pomysły na przykładowe zastosowania obrazków znajdują się we wstępie do publikacji. Są to np.: nazywanie obiektów na ilustracjach, opisywanie ich, tworzenie zdań i historyjek z wykorzystaniem obrazków. W końcowej części publikacji mieszczą się etykiety do wycięcia, które stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania materiału.

 

e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.

 

Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

 

Aktywna tablica 2021-2024

 

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

 • dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.