Eduterapeutica Autyzm

 • szt.
 • Cena netto: 1 258,54 zł 1 990,00 zł 1 548,00 zł

Eduterapeutica Autyzm     

7-15 lat
Materiały dla pedagoga i nauczyciela 

Eduterapeutica Autyzm to jedyny taki system wspierający całe grono pedagogiczne. Jest to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu. W pakiecie zawarto przydatne wskazówki, szczególnie dla nauczycieli szkół podstawowych klas 1-8, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD. Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Pakiet zawiera:
  • 2 poradniki dla nauczycieli/wychowawców: „Jak prowadzić lekcje w klasach, w których są uczniowie ze spektrum autyzmu?” oraz „Dom – szkoła – klasa w trosce o ASA, czyli jak współpracować z Rodzicami ucznia z ASD?”
  • Ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami,
  • Blisko 20 kart pracy integrujących uczniów,
  • 2 prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia nauczycieli,
  • praktyczne fiszki dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne strony ucznia z ASD podczas zajęć w szkole,
  • buźki – emotikonki: zarówno te już gotowe jak i do samodzielnego wykonania, pomocne w komunikowaniu się z uczniami,
  • 11 plakatów edukacyjnych (do powieszenia np. w pokoju nauczycielskim),
  • dostęp do zbioru filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,
  • długopis Banach 3D z 10 kartami pracy do stosowania na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych. Pracując z długopisem uczniowie z ASD uczą się koncentracji, cierpliwości, ćwiczą umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski); praca z długopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia.