Eduteraputica Lux Logopedia - Szeregi

  • szt.
  • Cena netto: 372,36 zł 590,00 zł 458,00 zł

Licencja otwarta na 5 lat.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Nowa edycja Eduterapeutica Lux Logopedia Szeregi dostępna  20 czerwca.

Pakiet Eduterapeutica Lux LOGOPEDIA Szeregi można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na naszym blogu >>

Eduterapeutica Lux Logopedia -Szeregi to zbiór 800 ćwiczeń interaktywnych na zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pakiecie otrzymasz gotowe karty pracy, dzięki którym udoskonalisz wymowę głosek szumiących.

Co zawiera Eduterapeutica Lux Logopedia -Szeregi?

  • 800 ćwiczeń interaktywnych, 
  • karty pracy podzielone na 4 działy: szumiący, syczący, ciszący, oraz różnicowanie szeregów,
  • ćwiczenia z głoskami z każdego z szeregów w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zadaniach.