Ei System Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze Emocje + karty pracy

  • szt.
  • Cena netto: 347,15 zł 490,00 zł 427,00 zł

Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem, samookaleczaniem, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami odżywiania. Pakiet „Problemy edukacyjne: Problemy emocjonalne” pomoże Ci zidentyfikować:

- Które reakcje emocjonalne mieszczą się w granicach normy rozwojowej, a które wymagają korekty?
- Czym jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak rozwijać inteligencję emocjonalną u uczniów,
- Jaka jest natura emocji? Dlaczego należy uczyć dzieci, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, zamiast je tłumić
- Jakie są możliwe negatywne skutki tłumienia emocji?
- Jak rozpoznać problemy emocjonalne u uczniów.

Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia w tym obszarze nie pozwalają na rozwój potencjału człowieka w innych obszarach. W skrajnych przypadkach, takich jak ataki na siebie, mogą nawet spowodować zniszczenie i śmierć.

Pakiet zawiera:

  • pendrive z dokumentami elektronicznymi (poradniki, skrypty, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością wykorzystania na ekranie i wydruku,
  • przewodnik po metodach,
  • grę edukacyjną w formie elementów kartonowych:

  • 6 większych kółek z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie emocji zewnętrznych (Szczęście, Radość, Smutek, Strach, Złość, Inne),
  • 24 mniejsze kółka z symbolami twarzy reprezentującymi powyższe odmiany emocji.

Tekturowe kręgi służą młodszym dzieciom do nauki o emocjach, nazywania ich i tworzenia powiązań między nimi, natomiast dla starszych uczniów stanowią doskonały materiał wprowadzający do dyskusji w klasie lub w grupie na temat emocji. Ilustracje użyte na tekturowych kółkach nawiązują do ikon używanych na portalach społecznościowych, dzięki czemu są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów i akceptowane nawet przez ósmoklasistów.