Bezpłatny transport kurierem dla zakupów powyżej 200 zł !

Raty 0% dla zakupów powyżej 300 zł !

Zostań partnerem

Oferujemy szkolenia z gamy produktów WAPRO ERP by Asseco dla naszych Partnerów m.in.: WAPRO: Mag, Mobile, Fakir, Kaper, Analizy, Gang, B2B, B2C. Partner DHO może korzystać ze wszystkich promocji organizowanych przez WAPRO i DHO. Po roku partnerowi przysługuje darmowy program WAPRO ERP* (dawniej Asseco Wapro).

Wypełnij formularz >>

* w zależności od obrotów

Pomoc/serwis

Kup w naszej sieci, a otrzymasz instalację i serwis. Potrzebujesz pomocy technicznej zgłoś się do sieci DHO.

Kontakt

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami


22 864 13 13

dho@dho.com.pl
bodydho@dho.com.pl

Już umiem – Język polski

 • szt.
 • Cena netto: 340,65 zł 490,00 zł 419,00 zł

Już Umiem. Język polski to zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli matematyki klas 4-6 szkoły pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania . Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy ze sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.

Zestaw zawiera:

 • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw
 • 150 kart pracy wydrukowanych z programu

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim  zagadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności:

 1. Rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych,
 2. Rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu
 3. Rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących
 4. Umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań
 5. Stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych
 6. Stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania
 7. Poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych:
  1. wymiany głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach wyrazów odmiennych,
  2. różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych oraz spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych
  3. zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami
  4. sposobach pisania nazw własnych i wyrazów pospolitych
 8. Poprawnego używania znaków interpunkcyjnych

Przykładowe ćwiczenia:


Przykładowe karty pracy

http://www.eisystem.pl/wp-content/uploads/2016/03/juz-umiem-karty-pracy-jez-polski.jpg

Cena brutto 490 zł licencja otwarta dla szkoły