Learnetic Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Fizyka

  • szt.
  • Cena netto: 373,98 zł 570,00 zł 460,00 zł

W sprzedaży już w sierpniu 2020

IPP: Fizyka dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

  • Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne, w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy.
  • Przykładowe obliczenia krok po kroku.
  • Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych zjawisk.
  • Animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie doświadczenia.
  • Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego.

W pudełku IPP Fizyka nauczyciel znajdzie również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w klasie! 

Interaktywne plansze fizyka
Interaktywne plansze tablica interaktywna
Interaktywne plansze online
Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP Fizyka:

1. Ruch
2. Siły
3. Energia
4. Zjawiska cieplne

5. Właściwości materii
6. Hydrostatyka i aerostatyka
7. Elektrostatyka
8. Prąd elektryczny

9. Magnetyzm
10. Ruch drgający i fale
11. Optyka
12. Fale elektromagnetyczne
13. Świat fizyki