Learnetic Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) GEOGRAFIA 7-8

  • szt.
  • Cena netto: 534,96 zł 850,00 zł 658,00 zł

Szukasz sprawdzonego merytorycznie, interaktywnego materiału do nauki przy użyciu tabletu, smartfona, tablicy lub monitora interaktywnego?

Już w sprzedaży.


Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA kl.7-8 to:

● 20 zagadnień

● 60 lekcji (po 20 lekcji typu „Sprawdź się”, „Czas na test”, „Powtórz wiedzę”)

● Ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interaktywne testy wiedzy

● materiały audiowizualne i setki ilustracji

● 20 gier dydaktycznych ● multimedialny globus

● multimedialne mapy świata, Polski i Europy

● zestaw interaktywnych plansz wraz z drukowanym

● przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej CENA: 850 zł brutto

● wersja online & offline ● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci: ○ drukowanego poradnika metodycznego ○ drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl ○ szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl

● możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)


Zagadnienia opracowane w MPP GEOGRAFIA 7-8:


KLASA VII

• Położenie i podział administracyjny Polski

• Klimat Polski

• Rodzaje gleb w Polsce

• Rodzaje lasów w Polsce

• Rodzaje surowców mineralnych

• Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności

• Podział gospodarki na sektory

• Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce

• Walory turystyczne Polski

• Różne regiony geograficzne na mapie Polski


KLASA VIII

• Środowisko przyrodnicze Azji

• Kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach

• Bliski Wschód – gospodarka i cechy kulturowe

• Klimat strefy międzyzwrotnikowej

• Proces pustynnienia w strefie Sahelu
• Rolnictwo w Afryce Zachodniej

• Ekologiczne skutki wylesiania Amazonii

• Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej

• Cechy środowiska przyrodniczego Australii

• Położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy


Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA dla klas 7-8 szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!

Każde z 20 zagadnień w MPP GEOGRAFIA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji: ➢ „Powtórz wiedzę", ➢ „Sprawdź się" ➢ „Czas na test"
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie).
Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.
UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.
Cena licencji do zasobów uczniowskich MPP Geografia dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy
8 zł brutto/ 24 miesiące
Licencja uczniowska do MPP każdego przedmiotu jest produktem uzupełniającym do produktu MPP przeznaczonego dla 3 nauczycieli. Jej zakup oraz aktywacja jest możliwa w przypadku posiadania programu MPP danego przedmiotu (matematyka, biologia, fizyka, chemia) przez szkołę w wersji nauczycielskiej.
ZAPRASZAMY wkrótce do obejrzenia bezpłatnej wersji DEMO MPP Geografia na www.natablice.pl
Pełna wersja materiału MPP GEOGRAFIA 7-8 zawiera opracowanie 20 zagadnień, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach lub monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także plansze interaktywne, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.
Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
- pracować grupowo z całą klasą przy użyciu monitora lub tablicy interaktywnej, wykorzystując bogate zasoby interaktywne (wystarczy licencja nauczycielska)
- zastosować naukę metodą odwróconej klasy – udostępniać każdemu uczniowi lekcje typu "Sprawdź się" (wymagana licencja uczniowska), a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia w klasie,
- przeprowadzać z uczniami testy sprawdzające zdobytą przez nich wiedzę przy użyciu komputerów, tabletów lub smartfonów z dostępem do Internetu – wymagana licencja uczniowska
- zlecać uczniom prace domowe i otrzymywać raporty na temat ich postępów- wymagana licencja uczniowska
Jednym z elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.
Razem na Tablicy! to pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.


Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:
1) dyskusyjne ● Debata „za i przeciw” ● 3 wersje interaktywnych sondaży 2) metody grupowego podejmowania decyzji ● Analiza SWOT ● Piramida priorytetów ● Poker kryterialny 3) metody grupowego rozwiązywania problemów ● Rybi szkielet ● Metaplan ● Dywanik pomysłów (obecne karteczki) 4) metody uczenia się ● Mówiąca ściana ● Mapa skojarzeń ● Gwiazda pytań Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).


WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
• Chrome - wersja 17 lub wyższa
• Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
• Edge (z systemu Windows 10)
• Safari- wersja 5.0 lub wyższa
• iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
Oraz system operacyjny:
• Windows - wersja 7 lub wyższa
• macOS - wersja 10.08 lub wyższa
• iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
• Android - wersja 5 lub wyższa

L
L.D.
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

POLECAM! Szybki zakup.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.