MOC EMOCJI PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne - poziom 2 Klasy 4-8

 • szt.
 • Cena netto: 2 144,72 zł 2 899,00 zł 2 638,00 zł

Moc Emocji Pro to specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy
edukacyjno-socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10-15 lat.

Zapewni doskonałe wsparcie nauczycielom, edukatorom w osiąganiu celów podstaw
programowych 4-8 w zakresie kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju kompetencji
społecznych i emocjonalnych uczniów. Ze względu na tematykę poruszaną w materiale
będzie pomocny w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych, w tym w relacjach
rówieśniczych i rodzinnych, emocjach, wyzwaniach typowych dla okresu dojrzewania
czy zagrożeniach typu cyberprzemoc.

To także narzędzie do pracy z uczniami potrzebującymi psychoterapii. Program
charakteryzuje się szerokim zasięgiem i dlatego może być wykorzystywany do
wspierania pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Program ten spełnia
wymagania „Active Board 2020-24” dla szkół kształcących uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Program wspiera nauczycieli i wychowawców w realizacji celów podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych w zakresie rozwoju
społecznego i emocjonalnego. Pomaga identyfikować i skutecznie zaspokajać potrzeby
rozwojowe uczniów w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

Moc Emocji PRO Poziom 2 to także doskonała pomoc na kursach eksperckich z zakresu
psychologii i pomocy dydaktycznych.

Ze względu na szeroki zasięg program może być z powodzeniem wykorzystywany jako pomoc
w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Polecany program

 • pedagodzy,
 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • terapeuci socjalni,
 • psychologowie;

Praca z uczniami klas 4-8 (również zagrożona niedostosowaniem społecznym, wymagająca nauczania lub psychoterapii);
w szkołach i różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
W okresie edukacyjnym kursy rozwijające umiejętności emocjonalne i społeczne, socjoterapia i kursy dzienne, podczas treningu umiejętności społecznych.

W ZESTAWIE

 • 60 lekcji multimedialnych: 240 ćwiczeń interaktywnych i 60 multimedialnych materiałów dydaktycznych;
 • Twórcy komiksów oferujący porady dotyczące korzystania z tego narzędzia w klasie;
 • Podręczniki w formacie pdf;

2 publikacje drukowane: poradniki i gotowe konspekty lekcji oraz karty pracy dla uczniów i obserwacje.

Zaletami tego programu są:

 • Różnorodne tematy (m.in. relacje rówieśnicze i rodzinne, domeny emocjonalne, typowe wyzwania okresu dojrzewania oraz trudne sytuacje, takie jak cyberprzemoc, depresja, żałoba);
 • Stała struktura kursu z praktycznym wsparciem metod (gotowe plany lekcji, karty pracy, przewodniki po metodach);
 • Atrakcyjna forma kursu – filmy animowane i komiksy, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne.

Tematyka

W ramach realizacji planu można omówić następujące kwestie:

 • Radzenie sobie z różnicami, umiejętność współpracy, wzajemna pomoc, empatia;
 • Umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów,
 • radzenie sobie z przemocą;
  przetwarzanie emocji własnych i innych;
 • relacje rodzinne i rówieśnicze (przyjaźń, miłość, lojalność, wsparcie);
 • Wprowadzenie w świat wartości (szacunek, uczciwość, wdzięczność);
 • Zadbanie o kondycję psychiczną i fizyczną dorastania;
 • Kultura osobista, grupowy kodeks postępowania;
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach (stres, presja społeczna)
 • Odpowiedzialność, świadome podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem, wybór zawodowy
 • Odkryj swoje mocne strony, rozwijaj talenty i buduj poczucie własnej wartości
 • Użyj telefonu do przetwarzania informacji z mediów, mediów społecznościowych.

W programie Moc emocji PRO, Poziom 2 jako budulec nauczania został podzielony na 3 poziomy (odpowiadające grupom wiekowym z klasach 4-8). Układ zagadnień zakłada notoryczny przyrost wiedzy a także rozwój umiejętności. Na każdym poziomie przewidziano 20 tematów (każdy z nich realizowany jest równoważnie podczas jednego czy dwóch spotkań z uczniami), które przy równomiernym rozłożeniu pracy zapewniają materiał nauczający na dobre dwanaście miesięcy szkolnego roku.

Ł
Łukasz
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

Zakup jak najbardziej udany, dzieci chętnie uczą się z tego programu. Myślę, że szkoły powinny inwestować w takie rzeczy.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.

C
Cewio
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

Ten program jest pomocny i myślę, że jak go będziecie mieli to się na nim nie zawiedziecie. U nas jest już dłuższy czas i dzieci chętniej podchodzą do nauki. Zadania są bardzo ciekawe i nie jeden uczeń je chwali.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.