mTalent ADHD - Learnetic + EUREKA W poszukiwaniu Róży Wiatrów GRATIS!

  • szt.
  • Cena netto: 1 756,02 zł 2 490,00 zł 2 159,90 zł

+ EUREKA - W poszukiwaniu Róży Wiatrów GRATIS!

https://swiatprogramow.pl/eureka-w-poszukiwaniu-rozy-wiatrow.html

Seria interaktywnych ćwiczeń, arkuszy ćwiczeń i scenariuszy do pracy z uczniami z objawami lub diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Do stosowania w małych grupach (np. w ramach kursu rozwijającego umiejętności emocjonalne i społeczne) lub doraźnie, w zależności od potrzeb, możliwości i harmonogramu pracy konkretnego terapeuty i ucznia.
Ponad 650 interaktywnych ekranów i arkuszy ćwiczeń do wydrukowania, przewodnik metodologiczny i różnorodne materiały dodatkowe w jednym pudełku.

Adresowany jest do terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi w dwóch grupach wiekowych (6 lat i więcej oraz 11 lat i więcej) w obszarach zaburzeń uwagi, nadpobudliwości i impulsywności, czyli trzech obszarów, w których występują objawy charakterystyczne dla ADHD.

  • Licencja bezterminowa
  • 4 stanowiska