mTalent Koncentracja i pamięć

  • szt.
  • Cena netto: 1 771,54 zł 2 490,00 zł 2 179,00 zł
  • Oblicz_raty_duckblue

mTalent Koncentracja i pamięć

Do czego służy?

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.

Z czego się składa?

Z 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

Dla kogo?

Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie kształtowania i usprawniania funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program mTalent KONCENTRACJA I PAMIĘĆ świetnie sprawdza się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, a także z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADD, ADHD), mającymi kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 lat do 11 roku życia.

Program Koncentracja i pamięć to:

  • jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
  • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem – ćwiczenia pamięci, koncentracji, kontroli bodźców i kontroli poznawczej,
  • materiał podzielony na dwa obszary trudności – osobne ćwiczenia dla dzieci oraz dla starszych uczniów i młodzieży,
  • przygotowane przez psychologów, pedagogów (w tym specjalnych) i językoznawców ćwiczenia z zakresu: pamięci (roboczej, operacyjnej, wzrokowej, słuchowej), koncentracji uwagi (podzielności, selektywności, trwałości, przerzutności), a także innych obszarów funkcji wykonawczych i elementów relaksacji.

Poznaj wersję DEMO.

Przykładowe zrzuty ekranu: