mTalent Zajęcia logopedyczne

  • szt.
  • Cena netto: 1 316,99 zł 1 950,00 zł 1 619,90 zł


WERSJA DEMONSTRACYJNA - OBEJRZYJ!

Do czego służy mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE?

Jest to seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

Służy do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.

Pzeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS).

Niewątpliwą zaletą programu jest fakt, iż można pracować zarówno będąc online (na dowolnym urządzeniu z każdego dowolnego miejsca) jak i offline (na komputerze w szkole lub gabinecie).

Z czego się składa?

Z kilku tysięcy ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce.

Dla kogo?

Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka.

Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE to:

• najnowszy i najobszerniejszy interaktywny produkt logopedyczny na rynku,

• kilka tysięcy interaktywnych ekranów i liczba ta będzie się zwiększać (Liczba dotyczy ekranów ze wszystkich tytułów i pakietów),

• produkt stworzony przez osoby z najdłuższą historią projektowania pomocy technologicznych wspomagających logopedów w Polsce,

• 17 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,

• jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek, a także, dodatkowo, z zakresu etapów ponadstandardowych,

• prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy,

• produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,

• seria uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów, publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),

• materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,

• prawdopodobnie jedyny logopedyczny produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

O serii mTalent


TALENT – to słowo, które brzmi i pisze się tak samo w kilkudziesięciu językach świata.


Nie oznacza wyłącznie nadprzeciętnych zdolności. Dla nas jest to coś, co przy odpowiedniej stymulacji i pracy przychodzi już później z łatwością i pomaga w osiągnięciu SUKCESU W ŻYCIU. Bez względu na diagnozę początkową.


Seria mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę i nauczyciela w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego celu: sukcesu. Dlatego w logo serii zdecydowaliśmy się na postać dziecka, które sięga gwiazd.


Takie myślenie jest u nas intuicyjne, a jednocześnie podyktowane nadchodzącymi zmianami, np. zapowiedziami szerszego i powszechnego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), co ma, w założeniu, zapobiegać stygmatyzacji dzieci.