Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO EduSensus - Nowa Era

 • szt.
 • Cena netto: 2 860,16 zł 3 518,00 zł
 • Oblicz_raty_duckblue

JUŻ DOSTĘPNY - NOWOŚĆ 2023!

Oferujemy specjalistyczny program multimedialny wspomagający leczenie zaburzeń percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.

Program dla:

 • Terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach,
 • Logopedów i neurologopedów,
 • Pedagogów szkolnych,
 • Ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Ćwiczenia słuchowe zawarte w programie PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO wspomagają leczenie zaburzeń następujących procesów słuchowych niezbędnych do rozumienia mowy:

 • Lokalizacja i lateralizacja dźwięków,
 • Różnicowanie cech wokalnych,
 • Rozpoznawanie cech dźwięku/wzorców dźwiękowych,
 • Postrzeganie i analiza czasu,
 • Zdolność do odbierania sygnałów w obecności konkurencyjnych sygnałów akustycznych,
 • Możliwość odbierania zniekształconych sygnałów.

Ponieważ powyższe zaburzenia wiążą się z wieloma mankamentami, program znajdzie szerokie zastosowanie np. przy leczeniu dzieci i młodzieży z:

 • dysleksją i ryzykiem dysleksji,
 • zaburzeniami mowy o charakterze afazyjnym,
 • specyficznymi barierami językowymi SLI,
 • niepełnosprawnością językową (dyslalią),
 • ADHD/ADD, ASD i nieuwagą.

Program PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO to doskonałe narzędzie do terapii procesów komunikacyjnych, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego - dla uczniów z centralnym uszkodzeniem słuchu, ubytkiem słuchu, nieuwagą i zaburzeniami uwagi, w tym ADHD i ADD. Będzie uzupełnieniem warsztatów dla logopedów w ramach terapii logopedycznej uczniów oraz dla terapeutów pracujących z uczniami z dysleksją, dlatego będzie stosowny wobec uczniów mających trudności w nauce.