eduSensus Śmiało do szkoły!

 • szt.
 • Cena netto: 660,16 zł 999,00 zł 812,00 zł

Śmiało do szkoły! (wersja 3-stanowiskowa)

Śmiało do szkoły! To innowacyjny program zaprogramowany z myślą o zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6-letnich, które przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.


Program powstał z myślą o profilaktyce trudności szkolnych i prawidłowym rozwoju dziecka. Wspiera realizację podstawy programowej. Podkreśla fundamentalną rolę ćwiczeń słuchowych w okresie przygotowującym do nauki czytania i pisania.

 

 


Został zaprojektowany przez zespół doświadczonych specjalistów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, logopedii, terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej. Stworzony z myślą o tym, by angażować dzieci i zachęcać je do nauki poprzez rozbudowany system motywacji do samodzielnego wykonywania ćwiczeń – postać przewodnia rosnąca razem z dzieckiem, nagrody dźwiękowe, graficzne i animacyjne za postępy w terapii.

 

Śmiało do szkoły! to praktyczne narzędzie stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne, zawierające ćwiczenia wspomagające rozwój:

 • mowy,
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • spostrzegawczości wzrokowej,
 • pamięci wzrokowej,
 • percepcji słuchowej,
 • prawidłowej artykulacji głosek w izolacji,
 • syntezy i analizy słuchowej,
 • kształtowania pojęć, orientacji stronnej i przestrzennej,
 • kształtowania pojęć w zakresie orientacji czasowej,
 • kształtowania pojęcia liczby,
 • umiejętności liczenia,
 • grafomotoryki.

 

Zawartość programu:

 • diagnoza pedagogiczna wraz z zestawem ćwiczeń wspomagających proces diagnozowania,
 • ćwiczenia słuchowe
  - (30 cykli zajęć) wraz z przesiewowym badaniem ortofonicznym, testem paronimów, wstępną oceną umiejętności syntezy i analizy,
  - bogaty materiał dźwiękowy (m.in. wzorcowa artykulacja głosek w izolacji),
 • osobne bloki poświęcone ćwiczeniom wymowy,
 • zestaw ćwiczeń multimedialnych do stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych i rozwijania umiejętności matematycznych
  - prawie 400 interaktywnych ekranów z zadaniami, animacjami i ćwiczeniami ruchowymi dla dzieci,
  - prawie 200 kart pracy do wydruku,
 • scenariusze 30 zajęć edukacyjnych,
 • muzyka relaksacyjna,
 • przewodnik metodyczny.

 

 

Zastosowanie:

Program Śmiało do szkoły! można wykorzystać podczas codziennej pracy dydaktycznej:

 • na zajęciach edukacyjnych z całą klasą,
 • na zajęciach wyrównawczych,
 • na zajęciach dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • w domu, jako dodatkowe zajęcie rozi

Produkt wspomaga realizację założeń edukacji włączającej i obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zalety programu:

 • bogaty zestaw ćwiczeń słuchowych – solidny fundament dla opanowania umiejętności czytania i pisania;
 • wspomaganie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i kompetencji matematycznych warunkujących sukces szkolny dziecka;
 • urozmaicony zbiór ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności – wzmacnianie motywacji i zaangażowania dziecka w czasie zajęć;
 • elastyczna struktura programu – kompleksowa propozycja metody pracy przez cały rok lub modułowo z wybranymi obszarami wymagającymi kompensacji.

 

Minimalne wymagania Techniczne:

• Windows 7/8/10
• procesor 2,4 GHz
• 2 GB pamięci RAM
• karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
• karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami oraz mikrofonem
• mysz lub inne urządzenie wskazujące
• port USB 2.0/3.0
• 400 MB miejsca na dysku twardym