Spektrum Autyzmu 2 Pro eduSensus + Akademia Umysłu JUNIOR Wiosna GRATIS!

 • szt.
 • Cena netto: 4 633,33 zł 5 499,00 zł 5 004,00 zł

+ Akademia Umysłu JUNIOR Wiosna GRATIS!

 

eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 to kontynuacja specjalistycznego programu multimedialnego, który ma za zadanie wspierać rozwój kompetencji społecznych, samodzielności, samoświadomości i umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych wynikającą z wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu. Niezwykle przydatne narzędzie również w przypadku pracy terapeutycznej z uczniami, u których występują trudne zachowania.

 

Przeznaczony jest do pracy indywidualnej oraz w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Program na poziomie 2 polecany w pakiecie z rewelacyjnie przyjętym programem SPEKTRUM AUTYMU PRO, przeznaczonym do terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych dzieci szkolnych.

 

 

 

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 to baza ponad 190 ćwiczeń multimedialnych o zmiennym materiale ilustracyjnym i losowym doborze przykładów, a także ponad 50 filmów animowanych wspierających modelowanie zachowań, do odtworzenia na komputerze oraz na dołączonym do zestawu tablecie (Android).

 

Celem pracy terapeutycznej z programem SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 jest wyposażenie nastolatków w narzędzia, schematy, sposoby, które pozwolą im z sukcesem nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, a także rozpoznawać swoje potrzeby i możliwości, świadomie dbać o zdrowie i prowadzić zdrowy styl życia oraz zadbać o swoje bezpieczeństwo w codziennych sytuacjach, ale też i w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

W programie ponad 60 zagadnień wynikających ze specyfiki wieku rozwojowego i sposobu funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu, m.in.:

 

    1. SAMOŚWIADOMOŚĆ I RELACJE

 • Umiejętna autoprezentacja – mówienie o sobie

 • Walczę ze stresem. Jak się relaksować i wyciszać

 • Moje sposoby na radzenie sobie ze złością

 • Rutyna i przyzwyczajenia – problemy ze zmianami

 • Rozstanie z najbliższymi – wyjazd taty, mamy, wyjazd na wycieczkę

 • W obliczu rozwodu rodziców

 • Po czym poznać, że kogoś lubię, a ktoś lubi mnie

 • Wyolbrzymianie – co jest błahe, a co istotne?

    2. SAMODZIELNOŚĆ I DBANIE O SIEBIE

 • Budowanie własnych planów działania, aktywności, planów dnia

 • Prowadzenie rozmów telefonicznych

 • Oszczędzanie pieniędzy – gospodarowanie budżetem

 • Jak się golić i depilować

 • U fryzjera

 • Idę do lekarza

 • Przygotowywanie podstawowych potraw, rozumienie przepisów kulinarnych

 • Robienie zakupów

 • Poruszanie się po mieście komunikacją miejską

 • Podróż samolotem, kontrola celna, polecenia osób mundurowych, miejsce obok obcej osoby

    3. BEZPIECZEŃSTWO

 • Pożar i ewakuacja

 • W obliczu przemocy – agresor

 • Leki i używki – samodzielne stosowanie leków, zagrożenie dopalaczami

 • Atak psa

 • Intymność (kto, kiedy i gdzie może mnie dotykać)

 • Podglądanie

 • Bezpieczeństwo w Internecie

 

Aplikacja terapeuty i baza ćwiczeń na pendrivie

Program multimedialny na pendrivie działa na komputerze stacjonarnym lub latopie offline, bez konieczności stałego dostępu do internetu. W terapii dzieci ze spektrum autyzmu zastosowano innowacyjne ćwiczenia:

 • filmy animowane modelujące zachowania społeczne, w których dziecko samodzielnie decyduje o zakończeniu historyjki,

 • wykorzystanie kamerki internetowej do nauki emocji przez ich odwzorowanie,

Dodatkowo, aplikacja nauczyciela i terapeuty, pozwalająca na:

 • dokładne śledzenie i analizę postępów użytkowników,

 • zliczanie prób podjętych do ukończenia zadania,

 • prowadzenie notatek przez terapeutę,

 • rejestrowanie wykonanych zdjęć i nagrań,

 • generowanie i wydruk raportów, notatek, zapisanych materiałów.

 

 

Program Kreator Komiksów

Wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoją inwencję, planować rozwój wydarzeń i w prosty sposób kreować sytuacje z wybranymi bohaterami. Gotowy komiks można wydrukować. Nauczyciel może wykorzystać Kreator komiksów do przygotowania historyjek obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

Co zyskujesz decydując się na Spektrum Autyzmu PRO Poziom 2:

 • Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 1x komputer, 1x tablet. (NOWOŚĆ)

 • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.

 • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

 • Gwarancja 2 lata.

 

 

W programie:

 

Program zawierający 300 multimedialnych ćwiczeń oraz 50 filmów wspierających modelowanie zachowań, do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na tablecie (zestaw ćwiczeń multimedialnych).

Aplikacja terapeuty.

 

Dodatkowa zawartość zestawu:

 

Tablet z ćwiczeniami na karcie SD.

 

2 publikacje drukowane:

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 Scenariusze zajęć - publikacja zawiera 40 scenariuszy zajęć, ponad 50 powiązanych z nimi kart pracy do powielenia.

Dzięki tym materiałom można łączyć nowoczesne multimedia z tradycyjnymi metodami pracy usprawniającymi funkcje językowe, komunikacyjne, wspierające w zakresie rozumienia sytuacji społecznych oraz budowania relacji rówieśniczych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 Przewodnik metodyczny

Publikacja porusza następujące tematy:

Co wiemy o spektrum autyzmu – czym jest triada autystyczna, historia badań i odkryć, różnorodność teorii i metod.

Praca z programem SPEKTRUM AUTYZMU PRO w kontekście funkcjonowania starszych dzieci i nastolatków ze spektrum autyzmu. Potrzeby i specyfika uczniów w wieku nastoletnim przy spektrum autyzmu. Jak pracować z programem i jakie rozwiązania zostały zastosowane w programie.

Rozwój psychoseksualny – rola rodziców i terapeutów. Porady dla rodziców. Dobre praktyki we wspieraniu rozwoju psychoseksualnego.

Wskazówki do pracy dla nauczycieli i rodziców.

 

e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.

 

Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

 

 

Retransmisja webinarium „Nastolatek ze spektrum autyzmu – rosnące potrzeby społeczne, emocjonalne i wyzwania okresu dojrzewania”

Eksperci: Ewa Śniegowska, Agnieszka Mitoraj-Hebel, Agata Burczyk - doświadczone terapeutki, autorki programów multimedialnych do pracy z uczniami z ASD.

 

Aktywna tablica 2021-2024

 

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

 • dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.