Spektrum Autyzmu Pro eduSensus

 • szt.
 • Cena netto: 4 068,29 zł 5 499,00 zł 5 004,00 zł

eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PRO to specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

 

SPEKTRUM AUTYZMU PRO jest pierwszym multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.

 

Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Wspiera rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu.

 

 

Autyzm, to bardzo poważne zaburzenie, które jest spowodowane niepoprawnym rozwojem mózgu i charakteryzuje się upośledzeniem relacji społecznych. Nie jest on niestety uleczalny, jednak odpowiednia praca nad autystycznym dzieckiem, może znacznie poprawić sprawność dziecka i zwiększyć jego możliwości. Właśnie dlatego tak ważna jest regularna praca z takim dzieckiem.

 

Ćwiczenia multimedialne uczą dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie pomagają w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Program stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej. Program rozwija takie kompetencje jak:

 • jak funkcjonowanie w grupie,
 • zachowania adekwatne do sytuacji,
 • radzenie sobie z odmową,
 • rozpoznawanie emocji i gestów 
 • sukcesywne nawiązywanie relacji międzyludzkich

Dzięki temu jest odpowiednim i niezwykle pomocnym narzędziem w terapii procesów komunikacji bądź zaburzeń koncentracji i uwagi z zakresu ADHD i ADD.

 

 

Co zyskujesz decydując się na pakiet Spektrum Autyzmu PRO:

 • Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 1x komputer, 1x tablet. (NOWOŚĆ)

 • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.

 • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

 • Gwarancja 2 lata.

 

 

 

Założenia metodyczne:

Koncepcja programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń. Program stymuluje rozwój zaburzonych funkcji niezależnie od stosowanych innych metod terapeutycznych (dyrektywnych i niedyrektywnych).

 

Program multimedialny na pendrivie działa na komputerze stacjonarnym lub latopie offline, bez konieczności stałego dostępu do internetu. Po raz pierwszy w terapii dzieci ze spektrum autyzmu zastosowano innowacyjne ćwiczenia:

 • filmy animowane modelujące zachowania społeczne, w których dziecko samodzielnie decyduje o zakończeniu historyjki,

 • wykorzystanie kamerki internetowej do nauki emocji przez ich odwzorowanie,

Dodatkowo, ważną częścią programu jest aplikacja nauczyciela i terapeuty, która pozwala na:

 • śledzenie postępów użytkowników,

 • zliczanie prób podjętych do ukończenia zadania,

 • prowadzenie notatek przez terapeutę,

 • rejestrowanie wykonanych zdjęć i nagrań,

 • generowanie i wydruk raportów, notatek, zapisanych materiałów.

 

Dobór ćwiczeń służy kształceniu kluczowych umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu:

 • rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji,

 • planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych,

 • zachowania adekwatne do sytuacji,

 • radzenie sobie z odmową,

 • podążanie za wzrokiem patrzącego,

 • odczytywanie gestów,

 • funkcjonowanie w grupie,

 • płynność wypowiedzi,

 • rozpoznawanie prozodii,

 • rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu,

 • różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu.

 

 

Program Kreator Komiksów

Wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoją inwencję, planować rozwój wydarzeń i w prosty sposób kreować sytuacje z wybranymi bohaterami. Gotowy komiks można wydrukować. Nauczyciel może wykorzystać Kreator komiksów do przygotowania historyjek obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

 

W programie

Program zawierający 300 multimedialnych ćwiczeń oraz 50 filmów wspierających modelowanie zachowań, do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na tablecie (zestaw ćwiczeń multimedialnych).

Aplikacja terapeuty.

Dodatkowa zawartość zestawu:

 

Tablet w zestawie z ćwiczeniami na karcie SD

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO to baza blisko 300 ćwiczeń multimedialnych o zmiennym materiale ilustracyjnym i losowym doborze przykładów do odtworzenia na komputerze oraz na dołączonym do zestawu tablecie (Android), który umożliwia wygodną pracę zdalną.

 

2 publikacje drukowane:

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Scenariusze zajęć - publikacja zawiera 40 scenariuszy zajęć, 25 powiązanych z nimi kart pracy do powielenia, a także 5 kart emocji: Radość. Złość; Smutek. Strach; Zdziwienie. Zadowolenie; Wstręt. Znudzenie; Duma. Wstyd

 

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Przewodnik metodyczny

Publikacja porusza następujące tematy:

Co wiemy o spektrum autyzmu – czym jest triada autystyczna, historia badań i odkryć, różnorodność teorii i metod.

Praca z programem SPEKTRUM AUTYZMU PRO. Jak pracować z programem i jakie rozwiązania zostały zastosowane w programie.

Wskazówki dla nauczycieli i terapeutów. Problemy osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Strategie zwiększające motywację i efektywne strategie uczenia.

Przygotowanie do pracy grupowej z programem multimedialnym. Rola multimediów w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Zalety pracy grupowej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Jak przygotować się do pracy z grupą. Przegląd trudnych sytuacji możliwych do zaistnienia w grupie takich, jak np. opór, konflikt, agresywne zachowania.

 

e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.

 

Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

 

 

 

Retransmisja webinarium „E-spotkanie: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”

Ewa Śniegowska, Agnieszka Mitoraj-Hebel: Dziecko z ASD w szkole masowej

Ewa Śniegowska, Agnieszka Mitoraj-Hebel: Kontrakty, systemy motywacyjne, plany aktywności

Joanna Brzoskowska: Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD oraz współpraca na linii szkoła-poradnia-rodzic

Monika Dąbkowska: Jak pracować z uczniami ze spektrum stacjonarnie i zdalnie, na przykładzie programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO

 

Retransmisja webinarium „Uczeń ze spektrum autyzmu. Jak pomóc mu osiągnąć sukces?”

Eksperci: Ewa Śniegowska, Agnieszka Kowalska

Czym jest triada zaburzeń i jakie są najczęściej powielane stereotypy na temat autyzmu? Dziecko ze spektrum w edukacji włączającej a obowiązki placówki.

Jak pomóc dziecku skutecznie funkcjonować w środowisku szkolnym? Jaka jest rola nauczyciela wobec dziecka ze spektrum autyzmu?
Narzędzia wsparcia dla nauczyciela i terapeuty.

 

Aktywna tablica 2021-2024

 

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

 • dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

LK
Lidia K.
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

Jest to bardzo pomocny program, jeśli ma się w klasie dzieci ze spektrum autyzmu. U nas nauka z niego robi ogromną furorę, dzieci są zachwycone.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.