Symbol for Windows – baza symboli Beta

  • szt.
  • Cena netto: 1 300,00 zł 1 649,00 zł 1 599,00 zł

W Polsce znane są systemy graficzne: piktogramy, obrazki, systemy PCS, symbole Bliss o różnym stopniu złożoności. Dzięki nim osoby, które nie mogą mówić, mogą wyrazić swoje potrzeby, wolę i obiekcje. Osoby komunikujące się z tymi systemami mają słowniki (w formie książkowej lub tabelarycznej), które zawierają zestaw elementów lub pojęć, które znają i których używają w rozmowie do reprezentowania pojęcia.

W pakiecie Symbol dla Windows symbole są przechowywane w tzw. bazach danych. Każda baza danych symboli może być używana jako pojedyncza jednostka we wszystkich programach Symbol for Windows. Na przykład podczas korzystania z bazy danych w programie Document Maker można używać znaków do pisania i drukowania.
Beta to symbol dla osób, które nie znają liter, a jego znaczenie jest łatwe do zrozumienia bez znajomości całego schematu. Jest atrakcyjny dzięki użyciu koloru i ostry dzięki zastosowaniu cienkich linii.

Symbolom w bazie danych towarzyszą odpowiednie terminy (słowne opisy pojęć, które reprezentują). Pojęcia są pogrupowane w drzewa kategorii. Pozwala to wybrać znak, wyszukując go w drzewie kategorii na podstawie znaczenia. Możesz także wybrać symbol, wpisując termin w odpowiednim polu.
Każdy moduł Symbol for Windows wymaga klucza USB, który zapewnia dostęp do programu wyznaczonym osobom w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego użycia oprogramowania. Klucz ten umożliwia również korzystanie z programu po uprzednim zainstalowaniu go na wielu komputerach (w różnym czasie - np. na komputerach). dom i szkoła).
Baza danych symboli w wersji beta jest częścią programu symboli dla systemu Windows, który działa tylko z tym modułem. Dlatego przy zakupie bazy danych symboli należy zakupić co najmniej jeden moduł Symbol for Windows.