Bezpłatny transport kurierem dla zakupów powyżej 200 zł !

Raty 0% dla zakupów powyżej 300 zł !

Zostań partnerem

Oferujemy szkolenia z gamy produktów WAPRO ERP by Asseco dla naszych Partnerów m.in.: WAPRO: Mag, Mobile, Fakir, Kaper, Analizy, Gang, B2B, B2C. Partner DHO może korzystać ze wszystkich promocji organizowanych przez WAPRO i DHO. Po roku partnerowi przysługuje darmowy program WAPRO ERP* (dawniej Asseco Wapro).

Wypełnij formularz >>

* w zależności od obrotów

Pomoc/serwis

Kup w naszej sieci, a otrzymasz instalację i serwis. Potrzebujesz pomocy technicznej zgłoś się do sieci DHO.

Kontakt

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami


22 864 13 13

dho@dho.com.pl
bodydho@dho.com.pl

Umiem czytać - licencja

  • szt.
  • Cena netto: 131,71 zł 190,00 zł 162,00 zł

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:

·         do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3

·         do zajęć ogólnych w klasach 1.

Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

 

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego czytania:

  • koncentracja uwagi,
  • pamięć wzrokowa i słuchowa,
  • rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy,
  • rozwijanie funkcji językowych,
  • sylabizowanie i budowanie zdań.

Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:

  • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
  • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
  • 70 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Zestaw Umiem czytać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

 

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.

UMIEM CZYTAĆ

A. Funkcje wzrokowe

1.       Kierując wężem zbieraj wskazane kolory – gra z automatycznie regulowanym poziomem trudności

2.       Kierując wężem zbieraj wskazane kształty – gra z automatycznie regulowanym poziomem trudności 

3.       Znajdź litery i łap litery – zestawy ćwiczeń różnicujących litery podobne   

a.      Litery: b, p, d, g

b.      Litery: m, w, n, u

c.       Litery: i, j, y

d.      Litery: a, o, u, e

e.       Litery: l, ł, t

f.        Litery: S, Z

g.      Litery: P, F

h.      Litery: C, G, O

i.        Litery: P, R, B

j.        Litery: c, ć, ó, o

k.      Litery: z, ź, ś, s

l.        Litery: a, ą, ę, e

4.       Karty pracy – analiza wzrokowa – przykłady konkretne      

a.       Znajdź okrągłe

b.       Znajdź prostokątne

c.       Znajdź wklęsłe

d.       Znajdź proste wśród krzywych

e.       Od małego do dużego

f.        Od krótkiego do długiego

g.       Znajdź pionowe

h.       W lewo i w prawo

i.         W górę i w dół

j.         Znajdź pasiaste poziome

k.       Znajdź pasiaste w dowolnym kierunku

l.         Znajdź dowolne wzory poziome

m.     Znajdź trójkątne, pasiaste i skierowane w lewo

n.       Znajdź znaki "L".

o.       Znajdź znaki "U".

p.       Znajdź znaki "T".

q.       Znajdź litery wśród innych kształtów (3 karty)

5.       Karty pracy – synteza wzrokowa – przykłady konkretne      

a.       Znajdź określone pary przedmiotów

b.       Znajdź określone trójki przedmiotów

c.       Znajdź pary identycznych przedmiotów

d.       Znajdź określone pary liter

e.       Znajdź określone trójki liter

f.        Znajdź pary identycznych liter

6.       Karty pracy – analiza wzrokowa – przykłady abstrakcyjne 

a.       Znajdź okrągłe

b.       Znajdź prostokątne

c.       Znajdź wklęsłe

d.       Znajdź proste wśród krzywych

e.       Od małego do dużego

f.        Od krótkiego do długiego

g.       Znajdź pionowe

h.       W lewo i w prawo

i.         W górę i w dół

j.         Znajdź pasiaste poziome

k.       Znajdź pasiaste w dowolnym kierunku

l.         Znajdź dowolne wzory poziome

m.     Znajdź trójkątne, pasiaste i skierowane w lewo

n.       Znajdź znaki "L".

o.       Znajdź znaki "U".

p.       Znajdź znaki "T".

q.       Znajdź litery wśród innych kształtów (3 karty)

7.       Karty pracy – synteza wzrokowa – przykłady abstrakcyjne 

a.       Znajdź określone pary przedmiotów

b.       Znajdź określone trójki przedmiotów

c.       Znajdź pary identycznych przedmiotów

d.       Znajdź określone pary liter

e.       Znajdź określone trójki liter

f.        Znajdź pary identycznych liter

8.       Karty pracy – analiza i synteza wzrokowa – potnij i ułóż litery

a.       Po trzy części z deseniem

b.       Po pięć części z deseniem

c.       Po trzy części konturowe

B. Pamięć wzrokowa i słuchowa

9.       Zabawy interaktywne – pamięć wzrokowa i słuchowa       

a.       Memory – znajdź i dopasuj takie same zwierzęta

b.       Zapamiętaj, a potem odtwórz kolejność odgłosów zwierząt

c.       Zapamiętaj, a potem odtwórz ich kolejność zapalania lamp

10.   Karty pracy – pamięć wzrokowa – przykłady konkretne      

a.       Zapamiętaj i odtwórz ścieżkę

b.       Zapamiętaj i odtwórz ułożenie

11.   Karty pracy – pamięć wzrokowa – przykłady abstrakcyjne 

a.       Zapamiętaj i odtwórz ścieżkę

b.       Zapamiętaj i odtwórz ułożenie

C. Myślenie     

12.   Karty pracy – myślenie – przykłady konkretne      

a.       Analogie – uzupełnianie pustego miejsca przez analogię (3 karty)

b.       Klasyfikacja – podział na dwie klasy (3 karty)

c.       Wnioskowanie – uzupełnianie ciągu (3 karty)

d.       Wskazywanie niepasującego elementu

e.       Wskazywanie niepasującego elementu

f.        Wskazywanie niepasującego elementu

13.   Karty pracy – myślenie – przykłady abstrakcyjne 

a.       Uogólnienie i analiza – wskazywanie niepasującego elementu

b.       Wnioskowanie – uzupełnianie ciągu

D. Koncentracja                   

14.   Aktywowanie i hamowanie dźwiękiem – pies i kot

15.   Łap kule – gra z automatycznie regulowanym poziomem trudności

16.   Karty pracy – labirynty – przykłady konkretne (5 kart)

Karty pracy – labirynty – przykłady abstrakcyjne (5 kart)