Umiem pisać - licencja

  • szt.
  • Cena netto: 181,30 zł 290,00 zł 223,00 zł

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:

·         do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3

·         do zajęć ogólnych w klasach 1.

Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego pisania:

  • koncentracja uwagi,
  • pamięć wzrokowa i słuchowa,
  • rozwijanie funkcji językowych,
  • umiejętności grafomotoryczne,
  • reguły ortograficzne.

Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:

  • 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
  • 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
  • 120 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Zestaw Umiem pisać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autoramizestawu są specjaliści-praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

 

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.


UMIEM PISAĆ

A.     Motoryka i koordynacja                   

1.       Uciekanie na ekranie  – patrz uważnie i unikaj potwora

2.       Uciekanie na ekranie  – słuchaj uważnie i unikaj potwora

B.      Sprawność grafomotoryczna                        

1.       Rysowanie po ekranie – narysuj kształty zanim się rozpadną

2.       Rysowanie po ekranie – narysuj szlaczki zanim pożre je potwór

3.       Rysowanie po ekranie – narysuj litery zanim się rozpadną

4.       Karty pracy – linie i kształty – przykłady konkretne (5 kart)

5.       Karty pracy – szlaczki – przykłady konkretne (7 kart)

6.       Karty pracy – linie i kształty – przykłady abstrakcyjne (5 kart)

7.       Karty pracy – szlaczki – przykłady abstrakcyjne (7 kart)

C.      Kaligrafia

1.       Pisanie po ekranie – alfabet łaciński (56 ćwiczeń z animacją pisania)

2.       Pisanie po ekranie – znaki diakrytyczne i wieloznaki (22 ćwiczenia z animacją pisania)

3.       Karty pracy – szlaczki w liniaturze podwójnej (3 karty)

4.       Karty pracy – litery i wieloznaki w liniaturze podwójnej (47 kart)

5.       Karty pracy – litery i wieloznaki w liniaturze pojedynczej (24 karty)

D.     Ortografia

1.       Łącz balony i twórz wyrazy – końcówka -uje

2.       Znajdź i posiej odpowiednie nasionka – końcówka -uje

3.       Uzupełnij wierszyk – wymiana ż

4.       Popraw podpisy – wymiana ż

5.       Znajdź ukryte wyrazy – końcówka -erz

6.       Wskaż poprawną regułę ortograficzną – końcówka -erz

7.       Łącz balony i twórz wyrazy – końcówka -ch

8.       Znajdź i posiej odpowiednie nasionka – końcówka -ch

9.       Uzupełnij wierszyk – wymiana ó

10.   Popraw podpisy – wymiana ó

11.   Znajdź ukryte wyrazy – duża litera

12.   Wskaż poprawną regułę – duża litera

13.   Wrzuć wyraz do odpowiedniego koszyka

a.       h czy ch

b.       rz czy ż

c.       ó czy u

14.   Karty pracy – jak to napisać?

a.       h czy ch

b.       rz czy ż

c.       ó czy u