EDUSENSUS PAKIET ZABAWY SŁOWEM - LOGOPEDIA PRO MIKROFON, Jąkanie-trening płynnej wymowy I KURIER GRATIS!

 • szt.
 • Cena netto: 1 534,26 zł 1 899,00 zł 1 657,00 zł

+ Jąkanie-trening płynnej wymowy GRATIS!

https://swiatprogramow.pl/jakanie-trening-plynnej-wymowy.html

UWAGA! Programy multimedialne z serii LOGOPEDIA PRO stanowią doskonałe
uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

eduSensus LOGOPEDIA PRO – Zabawy Słowem to program służący do podnoszenia
sprawności językowej małych dzieci lub dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
Podzielony na dwie części; Pierwsza część - oparta na materiale nieliterowym oraz
Druga część - wykorzystująca użycie tekstu. Umożliwia swobodny wybór materiału
spośród bogatego pakietu ćwiczeń pogrupowanych tematycznie (np. stany
emocjonalne,czasowniki, homonimy) w celu oddziaływania na konkretne bodźce dziecka.
Sprawdzi się idealnie w pracy z dziećmi z obniżoną percepcją m.in. dzięki
zastosowaniu realistycznej grafiki i powiększonych ilustracji.

 

 

Jeden z pięciu programów logopedycznych, wspomagających terapię logopedyczną i rozwój mowy dziecka. Szczególnie polecany do pracy z dziećmi uczącymi się mówić, dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami słuchu oraz komunikacji.

Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

Program może być wykorzystany jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W programie 350 ćwiczeń 650 zasobów do wydruku.

 

Program ZABAWY SŁOWEM to narzędzie umożliwiające:

 • zabawy językowe z dziećmi,

 • postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy – ORM).

 

ZABAWY SŁOWEM wpływa pozytywnie na:

 • kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,

 • indywidualizację procesu terapeutycznego,

 • stopniowanie trudności ćwiczeń,

 • powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,

 • swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,

 • motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,

 • rozwój zasobu leksykalnego dziecka,

 • rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego,

 • rozwój umiejętności gramatycznych,

 • rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi,

 • ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania),

 • samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. domino, gry planszowe itp.),

 • prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki,

 • pracę indywidualną i grupową.

 

Poprzez oprogramowanie Zabawy Słowem, powstają dodatkowe możliwości przeprowadzania terapii u dzieci, które jej potrzebują. Są zaprojektowane w zachęcający dla dzieci sposób, tak by chętnie podejmowały kolejne wyzwania i się z nimi zmagały. W programie znajduje się system nagród, dzięki któremu dziecko czuje się zmotywowane i angażuje się w zadania.

 

ZABAWY SŁOWEM to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów:

 • koordynacji wzrokowej,

 • koordynacji słuchowej,

 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • grafomotoryki,

 • logicznego myślenia,

 • pamięci,

 • spostrzegawczości,

 • umiejętności klasyfikacji,

 • umiejętności kategoryzacji.

 

Program ZABAWY SŁOWEM wspomaga realizację podstawy programowej. Dzięki czemu dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,

 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,

 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,

 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,

 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód,
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,

 • wyraża ekspresję twórczą,

 • klasyfikuje przedmioty.

 

LOGOPEDIA PRO to najczęściej wybierana seria programów logopedycznych w szkołach, przedszkolach i poradniach. Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Co zyskujesz wybierając LOGOPEDIA PRO – Zabawy Słowem:

 • Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. (NOWOŚĆ!)

 • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.

 • Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

 • 2 lata gwarancji.

 • Działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce.

 • Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

Dodatkowa zawartość zestawu

Profesjonalny mikrofon logopedyczny.

 

Publikacja drukowana: Podręczny zestaw obrazkowy. (NOWOŚĆ!)

Podręczny zestaw obrazkowy zawiera ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-motorycznych. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnościami o ograniczonym zasobie słownictwa i z problemami z porozumiewaniem się. Kolorowe, realistyczne ilustracje są podzielone na 17 podstawowych kategorii najczęściej wykorzystywanych w komunikacji. Terapeuta lub nauczyciel może je wyciąć, a następnie wykorzystać w dowolny sposób podczas zajęć – liczne pomysły na przykładowe zastosowania obrazków znajdują się we wstępie do publikacji. Są to np.: nazywanie obiektów na ilustracjach, opisywanie ich, tworzenie zdań i historyjek z wykorzystaniem obrazków. W końcowej części publikacji mieszczą się etykiety do wycięcia, które stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania materiału.

 

e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.

 

Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

 

 

Aktywna tablica 2021-2024

 

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

 • dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

 
 
N
Natalia
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

Zakup tego programu do szkoły był dobrą decyzją, dzieci z chęcią korzystają na zajęciach, często o niego pytają. Myślę, że nie jedna szkoła będzie zadowolona z takiej opcji nauki.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.

V
Vika
Zweryfikowany
ponad pół roku temu

Doskonały program do podnoszenia sprawności językowej u małych dzieci jak i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Mam do już jakiś czas i widzę postępy u dzieci, które uczęszczają do mnie na zajęcia.
Recenzja potwierdzona zamówieniem.