Umiem liczyć - licencja

 • szt.
 • Cena netto: 248,78 zł 390,00 zł 306,00 zł

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:

·         do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3

·         do zajęć ogólnych w klasach 1.

Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych:

 • syntezę i analizę wzrokową,
 • myślenie przyczyno-skutkowe,
 • orientację w przestrzeni,
 • spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
 • rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
 • myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
 • pamięć,
 • umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych.

Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:

 • 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne
 • 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 • 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Zestaw Umiem liczyć to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autorami zestawu są specjaliści-praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

 

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.


UMIEM LICZYĆ

A.     percepcja wzrokowa                                      

1.      Poszukiwacz ukrytych cyfr – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

2.      Listonosz – zbierz przesyłki w kolejności – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

3.      Cyfrowy mistrz klawiatury – przepisz cyfry – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

4.      Zapałki – ułóż figury według wzoru – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

5.      Filiżanki i talerze – połącz pasujące wzory – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

6.      Cyfrowa układanka – ułóż cyfry z kawałków – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

7.      Pociąg – ułóż wagony po kolei – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

8.      Winda – które to piętro – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

9.      Kierując wężem zbieraj wskazane figury – gra z automatycznie regulowanym poziomem trudności

10.  Kierując wężem zbieraj kolejne liczby – gra z automatycznie regulowanym poziomem trudności              

11.  Karty pracy – analiza wzrokowa – przykłady konkretne              

a.     Znajdź okrągłe

b.     Znajdź prostokątne

c.     Znajdź wklęsłe

d.     Znajdź proste wśród krzywych

e.     Od małego do dużego

f.      Od krótkiego do długiego

g.     Znajdź pionowe

h.     W lewo i w prawo

i.       W górę i w dół

j.       Znajdź pasiaste poziome

k.     Znajdź pasiaste w dowolnym kierunku

l.       Znajdź dowolne wzory poziome

m.   Znajdź trójkątne, pasiaste i skierowane w lewo

n.     Znajdź znaki "L".

o.     Znajdź znaki "U".

p.     Znajdź znaki "T".

q.     Znajdź cyfry wśród innych kształtów (3 karty)

12.  Karty pracy – synteza wzrokowa – przykłady konkretne              

a.     Znajdź określone pary przedmiotów

b.     Znajdź określone trójki przedmiotów

c.     Znajdź pary identycznych przedmiotów

d.     Znajdź określone pary cyfr

e.     Znajdź określone trójki cyfr

f.      Znajdź pary identycznych cyfr

13.  Karty pracy – analiza wzrokowa – przykłady abstrakcyjne              

a.     Znajdź okrągłe

b.     Znajdź prostokątne

c.     Znajdź wklęsłe

d.     Znajdź proste wśród krzywych

e.     Od małego do dużego

f.      Od krótkiego do długiego

g.     Znajdź pionowe

h.     W lewo i w prawo

i.       W górę i w dół

j.       Znajdź pasiaste poziome

k.     Znajdź pasiaste w dowolnym kierunku

l.       Znajdź dowolne wzory poziome

m.   Znajdź trójkątne, pasiaste i skierowane w lewo

n.     Znajdź znaki "L".

o.     Znajdź znaki "U".

p.     Znajdź znaki "T".

q.     Znajdź cyfry wśród innych kształtów (3 karty)

14.  Karty pracy – synteza wzrokowa – przykłady abstrakcyjne              

a.     Znajdź określone pary przedmiotów

b.     Znajdź określone trójki przedmiotów

c.     Znajdź pary identycznych przedmiotów

d.     Znajdź określone pary cyfr

e.     Znajdź określone trójki cyfr

f.      Znajdź pary identycznych cyfr

15.  Karty pracy – analiza i synteza wzrokowa – potnij i ułóż cyfry

a.     Po trzy części z deseniem

b.     Po pięć części z deseniem

c.     Po trzy części konturowe

B.      Myślenie przyczynowo-skutkowe                                                     

16.  Rzuć kostką i odpowiedz na pytanie – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

17.  Zbieraj przedmioty – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

18.  Włóż ptaszki do odpowiedniej dziupli – ćwiczenie o 3 poziomach trudności          

19.  Idź według wskazówek – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

C.      Koncentracja                                 

20.  Znajdź i zaznacz symbole – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

21.  Przytrzymuj muszkę kursorem – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

22.  Traf w zapalającą się lampkę – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

23.  Traf w piłkę – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

24.  Umieść piłkę w pudełku – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

25.  Ułóż mozaikę – ćwiczenie o 3 poziomach trudności               

26.  Zbierz jak najwięcej jabłek – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

27.  Robot w kosmosie – zbieraj gwiazdy – gra interaktywna

28.  Robot w kosmosie – zbieraj strzałki – gra interaktywna

29.  Karty pracy – labirynty – przykłady konkretne (5 kart)

30.  Karty pracy – labirynty – przykłady abstrakcyjne (5 kart)

D.     Myślenie operacyjne                                   

31.  Porównaj liczbę elementów – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

32.  Porównaj ilość plasteliny – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

33.  Posegreguj symbole – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

34.  Wróć tą samą drogą – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

35.  Rozwiąż zagadki – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

36.  Ile palców pokazują dłonie? – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

37.  Dodawaj i odejmuj gruszki – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

38.  Dodawaj i odejmuj pudełka – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

39.  Ułóż symbole tak jak w górnym rzędzie – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

40.  Wąż liczbowy – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

41.  Poukładaj w kolejności – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

42.  Ułóż w domino – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

43.  Działania odwrotne – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

44.  Znajdź niepasujący element – gra interaktywna          

45.  karty pracy – myślenie operacyjne – przykłady konkretne                             

a.       Równoliczność (2 karty)

b.       Porównywanie (2 karty)       

c.       Kolejność (2 karty)       

d.       Analogie (3 karty)

e.       Klasyfikacja (3 karty)

f.        Wnioskowanie (3 karty)

46.  karty pracy – myślenie operacyjne – przykłady abstrakcyjne                             

g.       Równoliczność (2 karty)       

a.       Porównywanie (2 karty)       

b.       Kolejność (2 karty)

c.       Uogólnienie i Analiza (3 karty)       

d.       Wnioskowanie (3 karty)       

e.       Odwracalność (3 karty)       

f.        Przekształcenia Geometryczne (3 karty)

E.      Rozwijanie pamięci wzrokowej i operacyjnej                                  

47.  Zapal we właściwej kolejności – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

48.  Zapamiętaj wyniki działań – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

49.  Zapamiętaj symbole i posegreguj – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

50.  Zapamiętaj drogę – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

51.  Zapamiętaj numery telefoniczne – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

52.  Popatrz i policz – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

53.  Odtwórz układ cyfr – ćwiczenie o 3 poziomach trudności

54.  Memory – znajdź i dopasuj tak samo rozmieszczone punkty – gra interaktywna

55.  Memory – znajdź i dopasuj identyczne strzałki – gra interaktywna

56.  Karty pracy – pamięć wzrokowa i operacyjna – przykłady konkretne

a.       Zapamiętaj ścieżkę (5 kart)

b.       Zapamiętaj ułożenie  (5 kart)

c.       Zapamiętaj liczbę elementów (5 kart)

57.  Karty pracy – pamięć wzrokowa i operacyjna – przykłady konkretne

d.       Zapamiętaj ścieżkę (5 kart)

e.       Zapamiętaj ułożenie  (5 kart)

f.        Zapamiętaj liczby (5 kart)    

F.      Kaligrafia matematyczna

58.  Pisanie po ekranie – cyfry (10 ćwiczeń z animacją pisania)

59.  Karty pracy – cyfry i liczby (2 karty)